2011

Microsoft TechNet Univerzity certifikácia

  07.11.2011
Certifikácie od spoločnosti Microsoft rozšírili naši odborníci o Certifikáty o absolvovaní Microsoft TechNet Univerzity, konkrétne kurzy Remote Desktop Services and Virtualization Core Management and Remote Access.

Business Partner IBM

  18.10.2011
Spoločnosť IBM nás potvrdila v tomto roku ako svojho biznis partnera statusom Business Partner.

Virte, a.s.

  01.09.2011
V posledných troch rokoch sa naša spoločnosť kontinuálne vyvíjala so snahou byť stále …
viac >>
V posledných troch rokoch sa naša spoločnosť kontinuálne vyvíjala so snahou byť stále o krok vpredu s cieľom proaktívne napĺňať očakávania našich zákazníkov. Poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečných integrovaných prostredí, sme doplnili o možnosti multimediálnej komunikácie, efektívneho zdieľania citlivých informácií, ako aj výrazné využitie virtualizačných technológii.

Rozšírili sme naše portfólio o nové produkty a komplexné riešenia a posilnili tímy našich certifikovaných špecialistov a konzultantov.

Výrazný posun v ponuke našej spoločnosti a otvorenie nových možností vyvrcholilo aj v zmene obchodného mena zo Scientia, a.s. na Virte, a.s..

Zmenu sme uskutočnili na základe uznesenia valného zhromaždenia našej spoločnosti a bola zaregistrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I. s účinnosťou k 1.9.2011. Zmena obchodného mena nemá vplyv na naše vzájomné obchodno-právne vzťahy, a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce zostávajú zachované bez zmien.

X

Projekt Servisnej podpory prevádzky ACA

  22.07.2011
Pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky realizujeme práce na podpore prevádzky akreditovanej certifikačnej autority (ACA).

Spolupráca s NBÚ

  08.07.2011
V spolupráci s Národným Bezpečnostným Úradom realizujeme vývoj v oblasti ochrany utajovaných skutočností.

Certifikácia ITIL®version 3 Foundation

  10.02.2011
Rozšírenie úrovne certifikácie dosiahli naši odborníci získaním certifikátu pre ITIL® version 3 Foundation Examination.

FREQUENTIS AG

  10.01.2011
Prehlbujeme našu spoluprácu s rakúskym partnerom FREQUENTIS AG.

2010

VMware Partner Enterprise Solution Provider

  26.08.2010
Aj vďaka rozvoju našich aktivít v oblasti informačných technológií postúpila spoločnosť Virte v rámci programu VMware Solution Provider na Enterprise Level. Naša dlhoročná spolupráca so spoločnosťou VMware tak vyústila do partnerstva a do potvrdenia skúseností a vedomostí našich špecialistov v oblasti virtualizácie.

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti – ISO/IEC 27001:2005

  11.08.2010
Prebehol recertifikačný audit spoločnosťou QScert pre Systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 a v auguste tohto roka nám bol udelený medzinárodný certifikát o súlade nášho systému manažérstva informačnej bezpečnosti s aktuálnou normou.

Systém manažérstva kvality – ISO 9001:2008

  11.08.2010
Rovnako sme absolvovali recertifikačný audit pre Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Spoločnosť QSCert vyhodnotila náš manažérsky systém ako funkčný, aktuálny a v súlade s aktuálnou normou. V auguste sme obdržali medzinárodný certifikát pre ISO 9001:2008.

Spolupráca s Kaspersky Lab

  05.08.2010
Nadviazali sme spoluprácu s Kaspersky Lab, v rámci ktorej sme testovali a úspešne nasadili produkty Kaspersky Security do realizácií našich projektov. V aktuálnych testoch antivírusových riešení sa produkty Kasperky Lab umiestňujú na najvyšších miestach. To je jeden z dôvodov prečo sme sa stali oficiálnym partnerom Kaspersky Lab. Virte testuje a používa produkty Kaspersky Security.

Interný audítor pre systém informačnej bezpečnosti a systém environmentálneho manažérstva

  03.08.2010
Tím špecialistov sa nám podarilo rozšíriť o certifikovaného interného audítora pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005.

Certifikáty PRINCE 2

  21.06.2010
Naši projektoví manažéri získali znalosti, vedomosti a najmä praktické skúsenosti pre vedenie projektov podľa metodiky PRINCE 2. V tomto smere sa našim špecialistom podarilo získať aj niekoľko certifikácií.

Certifikácia zabezpečeného prostredia pre prácu s utajovanými skutočnosťami

  30.05.2010
V spolupráci s Ministerstvom obrany a Národným bezpečnostným úradom Slovenskej Republiky sa nám úspešne podarilo aktualizovať a opätovne certifikovať zabezpečené prostredie pre vytváranie, manipuláciu a uchovávanie utajovaných skutočností stupňa utajenia „Vyhradené“.

Microsoft Gold Partner

  19.03.2010
Naša spoločnosť potvrdila aj tento rok svoj status Microsoft Gold Partner.

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

  10.03.2010
Úspešne sme spustili projekt elearningového portálu pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Partnerstvo Microsoft Partner Program – Certificate of cempetency archievement

  01.03.2010
Aj vďaka vzdelávacej aktivite tímu našich špecialistov sme boli zaradení do partnerského programu spoločnosti Microsoft Microsoft Partner Program certificate of competency achievement.

Microsoft Certified IT Professional, Specialist, Trainer

  10.02.2010
Členovia nášho tímu špecialistov získali ďalšie medzinárodne uznávané certifikácie: Microsoft Certified IT Professional (MCITP) a Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Certified Professional (MCP), Microsoft Certified System Administrator (MCSA) a Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE). Pridávame to ako ďalšiu z garancií pre zákazníkov spoliehajúcich sa na kvalitu našich služieb.

Zahraničná spolupráca s FREQUENTIS AG

  01.02.2010
Zahájili sme zahraničnú spoluprácu s rakúskou spoločnosťou FREQUENTIS AG v oblasti bezpečnosti verejnosti, a síce v oblasti návrhu a implementácie vysoko spoľahlivých a plne integrovaných kontrolných a komunikačných centier, postavených na najmodernejších technológiách, ktoré poskytnú verejným organizáciám možnosť rýchlej a efektívnej reakcie na bezpečnostné incidenty.

2009

Zmena na poste člena predstavenstva spoločnosti

  10.12.2009
V závere roka nastala zmena na poste člena predstavenstva spločnosti, kde na miesto Mgr. Jána Cesnaka, CISA prišiel výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Michal Boďo.

Partnerstvo s Boldon James Limited

  24.11.2009
Partnerská spolupráca sa pre nás v tomto roku otvorila aj so spoločnosťou Boldon James Limited.

Partnerstvo s Nexor Limited

  29.10.2009
V tomto roku sme aktualizovali partnerský kontrakt so spoločnosťou Nexor Limited, ktorej softvérovú a licenčnú podporu sme v tomto roku využili vo veľkej miere.

HSM moduly pre Národný bezpečnostný úrad

  29.10.2009
Pre Národný bezpečnostný úrad Slovenskej Republiky sme vytvárali riešenie v rámci verejného obstarávania pre „Kryptografické moduly hardvérovej ochrany kľúča (HSM moduly)“.

Akreditácia Ministerstvom školstva SR

  18.10.2009
Rozvoj spolupráce v oblasti e-vzdelávanie priniesol potrebu získania akreditácie od Ministerstva školstva SR. V Septembri získala naša spoločnosť akreditáciu pre vzdelávaciu aktivitu: Virtualizácia IT, Ochrana dát z pohľadu klienta – používateľa komunikačných a informačných systémov ako aj pre MS Office.

Partnerstvo s ElearningForce z Dánska

  15.10.2009
Rovnako sme aj pre rozšírenie nášho poľa pôsobnosti na e-learningové vzdelávanie vytvorili partnerský kontakt s partnerom ElearningForce z Dánska, ktorého produkty pre riešenia elektronického vzdelávania v najväčšej miere využívame.

e-Learningový vzdelávací portál pre ÚPSVaR

  01.10.2009
Rozbehli sme zastrešenie spolupráce s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti poskytovania elearningového vzdelávania. Jedná sa o e-vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a ostatných samosprávnych krajov SR.

Check Point pure Advantage Silver Partner

  21.09.2009
Virte získala status Check Point pure Advantage Silver Partner. Táto partnerská úroveň Silver Partner je výsledkom obchodných aktivít Virte ako aj snahy patriť v oblasti poskytovania bezpečnostných riešení pre najnáročnejších zákazníkov medzi špičku. Tým, že naše služby spĺňajú požadované kritériá pre pure Advantage Silver Partner, garantujeme našim klientom vysokú úroveň kvality služieb a know-how pri návrhu, implementácii, technickej podpore ako aj pri servise bezpečnostných riešení Check Point.

HP Preferred Partner Gold 2009

  16.09.2009
V tomto roku nás spoločnosť HP ocenila statusom Preferred Partner Gold 2009. Hewlett-Packard ako naša partnerská spoločnosť sa spolupodieľala na realizácii diela Cyber Defense and Information Assurance NNEC Framework pre Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky.

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň utajenia – Tajné

  29.07.2009
Získali sme od Národného bezpečnostného úradu potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň utajenia Tajné – pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou a Tajné – pre postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti.

Certifikát NATO SECRET a EU SECRET

  29.07.2009
Rovnako v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom sme dosiahli potvrdenie vysokého štandardu bezpečnostnej politiky našej spoločnosti. Spoločnosť získala certifikát Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky NATO SECRET ako aj EU SECRET.

Bezpečnostné previerky zamestnancov na úroveň EU Secret a Confidential a NATO Secret a Confidential

  10.07.2009
V rámci projektov pre Ministerstvo obrany SR v spolupráci s NATO a EU prebehli bezpečnostné previerky našich zamestnancov, pracujúcich na týchto projektoch. Po ukončení previerok získali títo zamestnanci osobné certifikáty od Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky v anglickom jazyku Personnel Security Clearance certificate for EU s klasifikaciou EU SECERT alebo EU CONFIDENTIAL a rovnako aj Personnel Security Clearance certificate for NATO s klasifikáciou NATO SECRET alebo NATO CONFIDENTIAL– podľa stupňa ich aktuálnej bezpečnostnej previerky v rámci utajovaných skutočností pre SR.

Microsoft Gold Certified Partner

  08.07.2009
Spoločnosť Microsoft nás zaradila do skupiny Microsoft Gold Certified Partner ako aj Microsoft Partner Program Certificate of competency achievement, v tomto roku prebehol podpis rámcovej servisnej zmluvy s týmto strategickým partnerom.

Interný audítor pre systém informačnej bezpečnosti a systém environmentálneho manažérstva

  26.06.2009
Tím špecialistov sa nám podarilo rozšíriť o certifikovaného interného audítora pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 a certifikovaného interného audítora pre systém environmentálneho manažmentu podľa normy ISO 14001:2004.

Certifikácie našich odborníkov na MCTS, MCTP

  01.06.2009
Naši odborníci získali od tohto nášho strategického partnera nasledovné certifikáty: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Technology Specialist for Windows Server 2008 Active Directory, Configuration, Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Microsoft Certified IT Professional: Server Administrator

VMware „Vmware Technical Sales Professional in VTSP4“

  13.04.2009
Náš tím získal certifikát VTSP4 „Certificate of Completion – Vmware Technical Sales Professional in VTSP 4“ od spoločnosti VMware.

VMware „Vmware Sales Professional in VSP4“

  03.04.2009
Náš tím získal certifikát VSP4 „Certificate of Completion – Vmware Sales Professional in VSP 4“ od spoločnosti VMware.

Linux, IBM

  02.02.2009
V tomto roku prehĺbil náš tím odborníkov svoje znalosti v oblasti Inštalácie a konfigurácie pre Linux, spoločnosť IBM potvrdila úroveň našich vedomostí certifikátom IBM Certified Specialist Power Systems Technical Support for AIX and Linux.

IBM Solution Provider

  01.01.2009
So spoločnosťou IBM Slovensko, spol. s r.o. sme podpísali partnerskú zmluvu pre Solution Provider.

2008

Recertifikácia Systému manažérstva kvality pre ISO 9001:2008

  18.10.2008
Po zmenách v norme ISO 9001:2000 na jej aktuálnu verziu ISO 9001:2008 prebehla recertifikácia nášho Systému manažérstva kvality na normu ISO 9001:2008. Spoločnosťou QSCert nám bol udelený medzinárodný certifikát o súlade nášho manažérskeho systému s normou.

Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004

  18.10.2008
V tomto roku sme sa rozhodli zaviesť aj environmentálnu časť do našej firemnej politiky. Implementácia environmentálneho systému manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 bola odobrená certifikačným auditom. Spoločnosťou QScert nám teda udelia certifikát pre Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004.

Certifikácia NBÚ na NATO CONFIDENTIAL

  18.10.2008
Na základe bezpečnostných previerok našej spoločnosti nám bol udelený v tomto roku certifikát Národného bezpečnostného úradu Slovenskej Republiky NATO CONFIDENTIAL.

Rozšírenie prevádzkových priestorov

  10.10.2008
Nárast nášho tímu odborníkov si vyžiadal rozšírenie prevádzkových priestorov spoločnosti aj do budovy Slovanetu na Záhradníckej ulici 151. Využívame kancelárie na treťom poschodí tejto budovy.

Aktualizácia potvrdenia od NBÚ o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa ako aj iných certifikátov

  21.04.2008
Na základe tejto zmeny požiadala spoločnosť o prevydanie potvrdenia od Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky o priemyselnej bezpečnosti na stupeň utajenia „Dôverné“.
Rovnako sme požiadali o aktualizáciu všetkých potvrdení a certifikátov na nové obchodné meno spoločnosti.

Zmena právnej formy spoločnosti

  01.04.2008
Podľa rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Scientia, s.r.o. zmenila spoločnosť právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na spoločnosť akciovú s obchodným menom Scientia, a.s. Uvedenú zmenu právnej formy zrealizoval na základe požiadavky štatutárneho orgánu Obchodný register Okresného súdu Bratislava I ku dňu 01. 04. 2008, ku ktorému je spoločnosť Scientia a.s. v obchodnom registri zapísaná v oddiele Sa a vo vložke č. 4437/B.

Gold partner IBM

  02.03.2008
Stali sme sa Gold partnerom spoločnosti IBM vďaka vynikajúcim obchodným výsledkom v aktuálnom roku.

The fastest growing partner 2008 od spoločnosti HP

  06.02.2008
Od spoločnosti HP nám bol pridelený status „The fastest growing partner 2008 for storage products“ ( Najrýchlejšie rastúci partner roku 2008 pre predaj produktov ).

Microsoft Gold Certified Partner

  01.02.2008
Spoločnosť Microsoft nás v tomto roku zaradila v rámci svojho partnerského programu Microsoft Partner Program Security Solutions a Information Worker Solutions. Získali sme status Microsoft Gold Certified Partner.

STG – Partner roka 2008 modular systems

  23.01.2008
Statusom Partner roka 2008 modular systems sme boli ocenení aj spoločnosťou STG, a to vďaka úspešnému rozvoju spolupráce v rámci budovania efektívnych riešení pre našich zákazníkov.

Linux Certifikovaný špecialista

  20.01.2008
Rozšírili sme svoj tím o certifikovaného špecialitu pre Linux. Certifikát potvrdzuje vedomosti a znalosti v oblasti administrácie. Ďalším zvýšením kvalifikácie nášho tímu bolo získanie certifikátu „Certificate of Attendance – Red Hat Linux Networking and Security Administration version: Red Hat Enterprise Linux 5.1.

Interný work-shop v oblasti Projektového manažmentu

  15.01.2008
Pre podporu dobrovoľného vzdelávania našich zamestnancov zorganizovala spoločnosť interný work-shop spojený so školením v oblasti Projektového manažmentu s externým lektorom. Zamestnanci sa na báze dobrovoľnosti zúčastnili jednotlivých častí, prípadne celého školiaceho dňa.

Interní audítori pre systém manažérstva kvality a Certifikovaný odborník pre oblasť ochrany osobných údajov

  10.01.2008
V tomto roku sme rozšírili svoj tím o dvoch interných audítorov pre Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, ktorí svoje vedomosti a znalosti pretavujú do praktických skúseností každoročne počas interných auditov v našej spoločnosti. Rovnako získala naša spoločnosť osvedčenie o osobe vyškolenej a certifikovanej pre oblasť ochrany osobných údajov, čo zvyšuje náš kredit pri práci s osobnými údajmi klientov a partnerov.

2007

Bezpečnostná doména pre MOSR

  28.12.2007
V tomto roku sme pokračovali v prácach pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na projekte Bezpečnostná doména, kde sme spustili jej etapu č.2 a to doplnením infraštruktúry BeKIS, SOPI a VFP.

ESET Partnerstvo

  29.11.2007
Získali sme Vyššiu úroveň v rámci partnerstva so spoločnosťou ESET, ktorá nás oprávňuje na distribúciu licencií Softvéru spoločnosti ESET a rovnako využívať ESET Marketing Program pre podporu predaja.

IBM partner

  21.11.2007
Nadviazali sme partnerskú spoluprácu so spoločnosťou IBM.

Partnerstvo so Siemens Enterprise Communications

  12.11.2007
Vytvorili sme partnerstvo a uzavreli zmluvu so spoločnosťou Siemens Enterprise Communications, a.s.. s ktorou sme spolupracovali najmä v rámci vývoja riešenia pre hybridné karty využívajúceho certifikovanú technológiu HiPath SIcurity Card s kontaktným čipom, softvérovým vybavením a bezkontaktnými čipmi pre projekt hybridná identifikačná a prístupová karta.

Hewlett-Packard Europe Partner

  02.10.2007
Podpísali sme partnerskú zmluvu so spoločnosťou Hewlett-Packard Europe.

Implementácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti a Systému manažérstva kvality

  13.06.2007
Úspešne sme implementovali Systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 a získali sme tak certifikát spoločnosti QSCert.
Prebehla implementácia Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, ktorá nám priniesla certifikát od certifikačnej autority, spoločnosti QSCert.

Microsoft Certified Partner a Microsoft Partner Program

  07.03.2007
Aj v tomto roku pokračujeme v partnerstve so spoločnosťou Microsoft a to ako Microsoft Certified Partner a Microsoft Partner Program.

2006

Microsoft Certified Partner a Microsoft Partner Program

  15.09.2006
Nakoľko tím našich špecialistov naďalej zvyšoval svoje odborné vedomosti certifikáciou spoločnosti Microsoft, táto nás zaradila do skupiny Microsoft Certified Partner. So spoločnosťou Microsoft sme v tomto roku vo veľkej miere rozšírili našu spoluprácu a vďaka tomu sme získali status Microsoft Partner Program.

Vojenská formálna pošta pre MOSR

  25.08.2006
Úspešne sa nám darilo rozvíjať spoluprácu s Ministerstvom obrany Slovenskej Republiky. Pre rezort obrany sme v tomto roku uskutočnili realizáciu prác na projekte Bezpečnostná doména – Vojenská Formálna Pošta pre vytváranie, spracovanie, ukladanie, archiváciu a prenos utajovaných skutočností v prostredí MOSR a OSSR. Nasledovalo rozšírenie prác pre MOSR a to doplnením infraštruktúry PKI a CRBS pre potreby užívateľov a správcov bezpečnostnej domény.

Bezpečnostná previerka podnikateľa

  29.05.2006
Od Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky sme na základe bezpečnostnej previerky podnikateľa získali potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň utajenia „Dôverné“.

2005

Nexor Limited Partnerstvo

  07.12.2005
Na sklonku roka sme uzavreli partnerskú zmluvu so spoločnosťou Nexor Limited. Produkty tohto partnera využívame najmä pri komplikovaných a špecifických systémových riešeniach produktov pre náročnejších klientov.

Microsoft Certified Partner

  11.07.2005
V tomto roku sa nám vďaka schopnostiam našich špecialistov ako aj obchodníkom podarilo získať od spoločnosti Microsoft status Microsoft Certified Partner.

Certifikácia MCTS, MCT, MCP, MCSA a MCSE

  05.04.2005
Zamestnanci si potvrdili svoje vedomosti certifikáciou spoločnosťou Microsoft na úrovniach: Microsoft Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Certified Professional (MCP), Microsoft Certified System Administrator (MCSA) a Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).

2004

Scientia, s.r.o.

  28.12.2004
28.decembra 2004 bola založená spoločnosť Scientia, s.r.o. so sídlom v Bratislave.
CITRIX – Predĺženie partnerstva
Virte, a.s. predĺžila partnerstvo so spoločnosťou CITRIX.  ...
Partneri
  • VMWare
  • Elearningforce
  • pureAdvantage
  • IBM
  • Microsoft
  • Kaspersky
  • Citrix
  • ESET
Certifikáty
iso9001 iso_iec27001