GDPR

GDPR

Nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018 a organizácie sú povinné sa zosúladiť s jeho požiadavkami.

 

> KOHO SA TÝKA ?

Spoločností, ktoré spracúvajú údaje o svojich klientoch, využívajú dáta na marketingové účely, monitorujú správanie svojich zákazníkov, majú kamerový systém alebo e-shop. Všetkých organizácií, ktoré majú dochádzkový systém svojich zamestnancov, databázu zákazníkov, či uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, zmluvy alebo šifrujú dáta.

> PRIPRAVÍME VÁS NA ZMENY

Sme pripravení konzultovať, alebo spracovať celý projekt samostatne, nasmerujeme vaše biznis procesy a vyškolíme zamestnancov tak, aby bolo všetko v súlade s legislatívou a s Nariadením.

Rozsah služby prispôsobíme na mieru podľa vašich požiadaviek a reálnych potrieb organizácie.

msmg
Ak chcete vedieť viac o téme GDPR, neviete si s GDPR rady alebo by ste potrebovali len nezáväznú konzultáciu, kontaktujte nás.

Úspešne implementujeme GDPR do všetkých spoločností skupiny MSM Group, kde sme našu metodiku nasadili a dosiahli želané výsledky.

 

> JE RIEŠENIE V CLOUDE?

Čiastočne áno. Adekvátne zabezpečenie dát s osobnými údajmi po technologickej stránke získate prechodom do cloud-u.

Už v tejto chvíli máme zavedené technické a organizačné opatrenia v súlade s legislatívou.

Cloudové služby poskytujeme z dátového centra na Slovensku.

 

> NAČO SA ZAMERAŤ?

zameranie

 

> HLAVNÉ OPATRENIA

 • Zabezpečenie prevencie pred únikom dát a osobných údajov.
 • Predchádzanie neoprávnenému prístupu k osobným údajom.
 • Zavedenie anonymizácie osobných údajov.
 • Povinnosť určenia zodpovednej osoby.
 • Zaručenie bezpečného mazania/likvidácie osobných údajov.
 • Riadenie a monitorovanie aktivít s osobnými údajmi.
 • Zabezpečenie odolnosti systémov spracúvajúcich osobné údaje proti výpadkom a strate dát.
 • Schopnosť včas identifikovať bezpečnostné incidenty, analyzovať ich a zdokumentovať
 • Pravidelné testovanie bezpečnosti osobných údajov.
 • Zavedenie šifrovania dát a osobných údajov.

 

> UŽITOČNÉ ODKAZY

 

> KONTAKT

Veronika Antolová
tel: +421 911 490 784
mail: Veronika.Antolova@virte.sk

CITRIX – Predĺženie partnerstva
Virte, a.s. predĺžila partnerstvo so spoločnosťou CITRIX.  ...
Partneri
 • VMWare
 • Elearningforce
 • pureAdvantage
 • IBM
 • Microsoft
 • Kaspersky
 • Citrix
 • ESET
Certifikáty
iso9001 iso_iec27001