Infraštruktúra verejných kľúčov / PKI

Elektronický certifikát v súčasnosti pokrýva rôzne bezpečnostné požiadavky, napr. autentifikáciu, integritu údajov, ochranu informácií. Certifikát je možné získať v externej organizácii (zakúpením alebo zadarmo pre testovacie účely) čo je výhodné pri nízkom počte potrebných certifikátov. Pre komplexné pokrytie organizácie a plnú kontrolu nad certifikátmi je vhodné implementovať a prevádzkovať vlastné PKI.

Public Key Infrastructure (PKI) je sada hardvérových , softvérových a personálnych zdrojov, politík a procedúr potrebných pre vydávanie, správu, distribúciu, použitie, uloženie a zneplatnenie elektronických certifikátov. PKI dokáže zviazať sadu asymetrických kľúčov s príslušnou identitou používateľa s využitím Certifikačnej autority. Identita používateľa musí byť jedinečná v rámci každej domény podliehajúcej certifikačnej autorite. Zviazanie  prebehne pomocou procesu registrácie identity a vydania certifikátu. Tento proces v závislosti od úrovne dôveryhodnosti môže byť vykonaný automaticky pomocou softvéru, alebo aj s účasťou zodpovednej osoby. Rola, ktorá vykonáva a zaručuje proces zviazania identity a certifikátu sa nazýva Registračná autorita. Registračná autorita musí zaručiť nepopierateľnosť faktu, že certifikát reprezentuje identitu práve tej osoby, ktorej bol vydaný.
Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s implementáciou PKI infraštruktúry ako aj ďalších autentifikačných a autentizačných riešení pre Ministerstvo Obrany Slovenskej Republiky a Ozbrojené Sily Slovenskej Republiky.

CITRIX – Predĺženie partnerstva
Virte, a.s. predĺžila partnerstvo so spoločnosťou CITRIX.  ...
Partneri
  • VMWare
  • Elearningforce
  • pureAdvantage
  • IBM
  • Microsoft
  • Kaspersky
  • Citrix
  • ESET
Certifikáty
iso9001 iso_iec27001