Ponúkame ICT riešenia pre
plynulý a bezpečný chod
Vašej spoločnosti

O spoločnosti

Naša spoločnosť Virte, a.s. poskytuje svoje služby od roku 2005, so zameraním na komplexnú problematiku kyberbezpečnosti, ale aj štandardné outsourcingové a produktové ICT služby. Sme súčasťou holdingu MSM GROUP pôsobiaceho v obrannom a civilnom priemysle. Zabezpečujeme komplexné ICT služby pre všetky spoločnosti zbrojárskeho holdingu, aj pre ostatný trh. Riešime operatívny ICT outsourcing, ale aj komplexnú kyberbezpečnosť našich zákazníkov. Spoľahlivosť a dôveryhodnosť je pre nás prioritná, spoločnosť Virte, a.s. je držiteľom previerky NBÚ pre prácu s utajovanými informáciami na stupeň „TAJNÉ“. Zároveň spĺňa platné previerky Severoatlantickej aliancie NATO a Európskej Únie pre stupeň utajenia „SECRET“.

Disponujeme vlastným dátovým centrom v najmodernejšom technologickom prevedení S2D – virtualizačné Microsoft riešenie so softvérovo definovaným diskovým poľom na hardvérovej platforme Lenovo. Táto technológia nám umožňuje spracovávať a ukladať dáta zákazníkov na vysoko dostupné, zabezpečené a diferencované virtuálne úložné priestory.

Budujeme vlastné SOC (Security Operation Centre), komplexný systém kybernetickej ochrany, ktorý nepretržite monitoruje nielen kompletnú technologickú infraštruktúru našu, ale aj našich zákazníkov. Systém detekuje kybernetické hrozby, riziká zlyhania systémov a aplikácií v reálnom čase, zabezpečuje forenzné dôkazy, vizualizuje incidenty na monitoroch analytikov v centrálnej riadiacej miestnosti, a generuje reporty a notifikácie. Tento systém nám umožňuje predikovať problémy vo Vašich ICT prostriedkoch, systémoch a aplikáciách, operatívne reagovať, a tým šetriť Vaše prostriedky na odstraňovanie následkov incidentov, prípadne výpadkov alebo odstavení produkcie. Taktiež prehľadne a transparentne reportovať stav Vašich ICT svetov.

Využite náš vysoko odborný tím a moderné technológie k dosahovaniu Vašich cieľov.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

Potrebujete chránené úložisko dát? Profesionálny outsourcing ICT služieb? Prezrite si stručný prehľad našej ponuky

Produkty a služby

Efektívnejšia cesta manažovania Vášho ICT sveta. Pomôžeme Vám optimalizovať náklady na ICT.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, radi zodpovieme Vaše otázky, prípadne sa budeme tešiť na osobné stretnutie.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • Vysokochránené úložisko firemných dát: Využite naše moderné dátové centrum umiestnené vo vysoko chránenom priestore priemyselného parku zbrojárskeho holdingu MSM GROUP, s modernou technologickou ochranou pred vonkajšími útokmi, neoprávneným prístupom, alebo stratou Vašich dát, ktorá hrozí pri zlyhaní techniky.
 • Neustály prehľad o stave Vášho ICT sveta: Nechajte starostlivosť o prevenciu pred zlyhaním Vašej technologickej štruktúry, Vašich ICT prostriedkov, systémov a aplikácií na naše SOC (Security Operation centre). Šetrite čas a náklady na odstraňovanie výpadkov Vašich systémov a iných dôsledkov zlyhaní ICT tým, že budete mať dôsledný prehľad o tom, čo sa vo Vašom ICT deje. Ponúkame aj on-premise softvérovo hardvérové riešenia monitoringu ICT infraštruktúry k získaniu dohľadu a detekcii hroziaceho zlyhania či incidentu, čím získate možnosť reagovať ešte pred úplným zlyhaním, prípadne škody minimalizovať rýchlou identifikáciou zlyhania.
 • Centrálne chránené úložisko Vašich dát: V našom modernom dátovom centre pre Vás môžeme zriadiť centrálne úložisko Vašich dát v preddefinovanej štruktúre, s priradenými prístupovými právami, s bezpečným prístupom z dislokovaných pracovísk a mobilných zariadení. Prípadne môžeme zabezpečené štruktúrované centralizované úložisko zriadiť priamo na Vašich serveroch.
 • Zdieľanie pracovného priestoru: Intranet, zdieľaný priestor pre firemné informácie so záznamom histórie a autorstva zmien. Zdieľané pracovné kalendáre a adresáre kontaktov. Prepojenie s dislokovanými pracoviskami, sesterskými a dcérskymi podnikmi.
 • ICT služby: Poskytujeme vysoko profesionálny a transparentný operatívny ICT outsourcing založený na ISO 20000 / ITIL a ITSM, manažovaný prehľadným Service Desk riešením, kde sú všetky Vaše požiadavky štruktúrovane a prehľadne dostupné počas celého životného cyklu požiadavky od jej zadania, až po vyriešenie.
 • ICT prostriedky: Ako významný odberateľ zabezpečíme pre Vás ICT prostriedky za výhodné ceny formou predaja, alebo prenájmu (subscription) k optimalizácii vašich nákladov. Pokročilý centrálny manažment ICT prostriedkov (Asset Management) zabezpečujeme prostredníctvom Service Desk riešenia.
 • Ochrana Vašich dát pred stratou: Máme pre Vás efektívne DLP (Data Loss Prevention) riešenie k ochrane vašich firemných informácií pred stratou. Automatizované vyhľadávanie citlivých informácií na základe obsahu alebo metadát súboru, monitoring práce s citlivými informáciami, riadenie prístupov k aplikáciám a webovým stránkam, kompletná kontrola všetkých pripojovaných zariadení, prehľad o type a množstve tlačených informácií, upozornenie na bezpečnostné incidenty v práci s citlivými informáciami v reálnom čase a pod.
 • Monitoring efektivity zamestnancov: Vyhodnoťte a minimalizujte skryté bezpečnostné hrozby. Získajte prehľad, čo vaši zamestnanci robia počas pracovnej doby. Riešenie Vám dá kompletný prehľad koľko času strávia zamestnanci na webe, na sociálnych sieťach či v pracovných programoch. K dispozícii budete mať presné štatistiky o jednotlivcoch, aj v porovnaní v rámci oddelení. Naviac v prípade podozrivých aktivít a zmien správania (napr. keď chce zamestnanec odísť, trávi viac času na portáloch sprostredkujúcich prácu), budete okamžite upozornení, a situáciu tak môžete riešiť bez zdržania. Riešenie Vám pomôžeme implementovať v súlade s požiadavkami GDPR.
 • Penetračné testy: Automatizovanými auditmi nasadením špeciálnych softvérov Vám pomôžeme identifikovať slabé miesta ICT, prípadne aj zabezpečiť nápravné opatrenia.
 • Priemyselná bezpečnosť: Váš IoT (internet vecí: prevádzková technológia, CNC stroje, chytré zariadenia, priemyselné riadiace systémy, tlačiarne, plotre…) v korporáciách, priemyselných výrobách, ale aj domácnostiach je rovnako citlivý na kyberútoky a ohrozenia z vonku, ako iné sieťové prvky. Penetračnými testami IoT určíme slabé miesta náchylné na kyberhrozby a pomôžeme Vám s určením, prípadne aj realizáciou nápravných opatrení.
 • Hardvérovo šifrované mobilné telefóny HOOX: Ponúkame Vám komfort vysoko bezpečnej komunikácie. Riešenie certifikované EU-NATO na stupeň „Restricted“, dostupné ako služba alebo On-premise komplexné riešenie (HOOX server v priestoroch zákazníka). Riešenie poskytuje ochranu Vašej komunikácie a Vašich dát prostredníctvom dôveryhodného zariadenia, bezpečnej infraštruktúry s bezprecedentnými funkciami, ako napríklad zabezpečené konferencie. Zabezpečte pre svojich strategických riadiacich a kľúčových pracovníkov jediné hardvérovo kryptované smartfóny Hoox, pričom kryptovanie a dekryptovanie prebieha výhradne len na smartfónoch, a kryptovacie kľúče sú generované systémom priamo zákazníkovi.
 • Fyzická a objektová bezpečnosť: Vypracujeme pre Vás bezpečnostné projekty, analýzy rizík, hrozieb a slabých miest. Zabezpečíme realizáciu projektu.

Vybrané referencie

Ministerstvo obrany SR

Národný bezpečnostný úrad

Ministerstvo financií SR

Frequentis, AG

Asseco Slovakia, a.s.

Slovanet, a.s.

MSM GROUP

MSM AD

MSM ASD

MSM LSD

ZVS Holding

ZVS Impex

ZVS SBS

VMT

MSM e-mobility

14. Oktobar