Koho hľadáme?

U nás majú šikovní mladí ľudia dvere stále otvorené

Hľadáme študentov Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka v Trenčíne - fakulta špeciálnej techniky:

 • so záujmom o obranný a civilný strojársky priemysel,
 • s aktívnou znalosťou PC,
 • s analytickým a technickým myslením,
 • s angažovanosťou a proaktivitou,
 • s flexiblitou, samostatnosťou, orientáciou na výsledky

Študentom ponúkame

Naštartuj svoju kariéru práve u nás

 • Odborná stáž pre študentov

Odbornú stáž pre študentov - aktívne zapojenie sa do činnosti konkrétnych útvarov podľa záujmu študenta.

 • Exkurzia

Možnosť náhľadu do prevádzok v rámci MSM GROUP podľa záujmu.

 • Bakalárske, diplomové a doktorandské práce

Študenti majú možnosť spracovať praktickú časť svojej záverečnej práce v jednej zo spoločností MSM GROUP.

Postup:

 1. Vyberte si/nadefinujte tému vašej záverečnej práce s vedúcim práce na škole.
 2. Zašlite názov/tému vašej záverečnej práce na adresu cez kontaktný formulár
 3. Na základe odpovede z oslovených útvarov spoločností vás budeme informovať o akceptácii resp. návrhu/úpravy témy a možnosti realizácie.
 4. V prípade pozitívnej odozvy vás pozveme na stretnutie, kde spoločne
 5. zadefinujeme formu, intenzitu spolupráce a finálny návrh témy.
 6. Na stretnutie si pripravte:
  • predpokladaný obsah práce,
  • zameranie praktickej časti (predmet a objekt výskumu, prieskum, analýza, testovanie, opatrenia a pod.)
  • predstavu o spolupráci (stretnutia, brigádovanie, distribúcia dotazníkov...)
 7. Dodržiavajte dohodnuté termíny konzultácie.
 • Sútaže pre študentov

Pošlite nám tému/názov svojej záverečnej práce z oblasti obranného a civilného strojárskeho priemyslu, ak vašu prácu vyberieme a realizujete ju v niektorej zo spoločností MSM GROUP, môžete získat hodnotnú cenu.