MSM Banská Bystrica, por. je nástupcom Leteckej údržby Banská Bystrica - vznik 1947. MSM Banska Bystrica, LtD. je bohatá spoločnosť v oblasti kvalifikácie, skúseností a referencií vo výrobe, údržbe a servise vojenského a civilného vybavenia pre letiská - už viac ako 60 rokov. Spoločnosť sa od začiatku orientovala na elektrotechnickú výrobu, opravy a servis špeciálnej vojenskej techniky vzdušných pozemných a protivzdušných obrany, riadiacich a dispečerských stredísk, systémov diaľkového riadenia a meteorologických prostriedkov.

Výrobné portfólio spoločnosti zahŕňa pozemné prvky letísk

 • Pozemné energetické jednotky lietadla (GPU): model SPZ-1MX a model SPZ-2
 • Systémy leteckej navigácie s nesmerovým majákom (NDB): model NAVYRA-500 a model NAVYRA-M
 • Integrovaný navigačný systém NARASYS
 • Anténny systém typu „T“ pre NDB NAVYRA: UZA 12 m, UZA 24 m
 • Označovač polohy VHF model RM-01C a model antény RM-A pre značkovač polohy VHF model RM-01C
 • Klimatizovaný kontajner pre systém NARASYS
 • Mobilné veže riadenia letovej prevádzky
 • Mobilná riadiaca veža DISK 2 MSM
 • Mobilné veže na monitorovanie (strážne veže)
 • Mobilné letisko
 • VYVOJ Martin, Ltd.

  MATC DISK 2 MSM slúži ako plnohodnotná náhrada za klasickú letiskovú vežu, je použiteľná aj v poľných podmienkach pri poskytovaní výluky údržby klasickej veže. Konštrukcia veže je vyrobená z hliníka. MATC DISK 2 MSM je navrhnutý ako stavebnicový systém, ktorý je možné umiestniť na nákladné auto typu N2G, príves do 3 500 kg alebo na kontajner, ktorý slúži ako technologické alebo logistické pozadie.

  VÝVOJ Martin
  info@vyvoj.sk, +421 915 790 694
 • VYVOJ Martin, Ltd.

  Mobilná riadiaca veža letovej prevádzky slúži na navigáciu a riadenie letovej prevádzky na dočasných letiskách pre prípady častého pohybu letísk, kde nie je efektívne postaviť stacionárnu riadiacu vežu a slúži aj ako núdzové riešenie v prípade poruchy alebo opráv stacionárnej riadiacej veže.

  VÝVOJ Martin
  info@vyvoj.sk, +421 915 790 694
 • VYVOJ Martin, Ltd.

  Mobilná riadiaca veža letovej prevádzky slúži na navigáciu a riadenie letovej prevádzky na dočasných letiskách pre prípady častého pohybu letísk, kde nie je efektívne postaviť stacionárnu riadiacu vežu a slúži aj ako núdzové riešenie v prípade poruchy alebo opráv stacionárnej riadiacej veže.

  VÝVOJ Martin
  info@vyvoj.sk, +421 915 790 694
 • VYVOJ Martin, Ltd.

  Komplexný systém s vlastnosťami rýchlej a flexibilnej montáže a demontáže, s možnosťou cestnej alebo leteckej prepravy.

  VÝVOJ Martin
  info@vyvoj.sk, +421 915 790 694