Žiadosť o pomoc

Naše občianske združenie MSM pre ľudí tento rok venuje vyzbierané 2% z daní deťom a dospelým so zdravotným postihnutím. 

Poznáte takých? Chcete im pomôcť rovnako ako my? Vyplňte do 30.4.2024 tento formulár. Všetky podnety prehodnocujeme a starostlivo vyberáme každý kvartál. 

Ďakujeme

Informácie o žiadateľovi

Účel využitia daru / pomoci

Z menu vyberťe z troch možností spôsobu obdarovania.
Stručne vysvetlite váš vzťah k obdarovanému (príbuzenský, člen organizácie...)
Popíšte nám, čo Vás viedlo k požiadaniu o obdarovanie?
Vybrať súbory (PDF, DOC, DOCX, TXT)
Pripojte dokumenty, ktoré nám pomôžu bližšie poznať Váš projekt.