Príťažlivý zamestnávateľ

O našich zamestnancov sa staráme a vždy sa snažíme robiť niečo navyše, či už sa jedná o záležitosti v priamej súvislosti s pracovnou pozíciou alebo o mimopracovné aktivity. Dbáme tiež na to, aby naši zamestnanci mali nadštandardný prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a istotám.

 

Vážime si snahu a prácu našich kolegov. 

Naša starostlivosť pokrýva ich reálne potreby hneď v niekoľkých oblastiach:

Vždy sa snažíme robiť niečo navyše, či už sa jedná o záležitosti v priamej súvislosti s pracovnou pozíciou alebo o mimopracovné aktivity. Dbáme tiež na to, aby naši zamestnanci mali nadštandardný prístup k ďalšiemu vzdelávaniu.

 • Rešpektujeme individualitu každého z nás, preto má každý zamestnanec vytvorený individuálny benefitný účet a sám rozhoduje o účele jeho využitia, či už na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnícke pomôcky, športové alebo kultúrne podujatia.
 • Chápeme, že v živote sú dôležité istoty a preto prispievame zamestnancom napríklad na DDS a životné poistenie .
 • Milujeme spoločné zážitky, ako napríklad Spoločné raňajky, alebo turistické výlety, či iné teambuildingy a spoločenské podujatia. 
 • Radi sa venujeme aj aktivitám, kde vieme preukázať spolupatričnosť a tímového ducha a sú prospešné aj pre verejnosť – Kvapka krvi, Projekt naše mesto a iné dobrovoľnícke alebo charitatívne aktivity, zbierky. Finančne odmeňujeme zamestnancov, ktorí sú pravidelnými Darcami krvi.
 • Dbáme o zdravie našich zamestnancov a pravidelne im organizujeme Dni zdravia, rôzne prednášky o zdravom stravovaní a zásobujeme ich vitamínovými balíčkami. 
 • Myslíme aj na naše rodiny, preto poskytujeme finančné príspevky pri narodení detí a každý rok im organizujeme zábavný MDD.
 • Podporujeme work-life balance a mimopracovné aktivity našich zamestnancov a to buď prostredníctvom sponzoringu alebo finančnými príspevkami na voľnočasové aktivity.
 • Oceňujeme iniciatívu našich zamestnancov finančnými odmenami za zlepšovacie návrhy ale aj interným náborovým príspevkom.
 • Vieme, že dobrých odborníkov je ako šafranu preto „cezpoľným“ ponúkame príspevok na dopravu alebo ubytovanie. Sme však dostupní aj pre „domácich“, ktorí majú voľné parkovacie plochy priamo pred firmou.
 • Vážime si lojálnych zamestnancov, ktorým poskytujeme odmeny pri dovŕšení pracovného a životného jubilea.  
 • Nezabúdame ani na zamestnancov, ktorí sú už zaslúžilými dôchodcami a každý rok z vďačnosti za ich prácu a úsilie, ktoré firme odovzdali, organizujeme Aktiv dôchodcov.
 • Usilujeme sa o to, aby naši zamestnanci boli patrične hrdí na to, pre akú spoločnosť pracujú a šírili dobré meno spoločnosti, napríklad na rôznych výstavách a veľtrhoch práce ale aj na kultúrnych alebo športových podujatiach, ktoré MSM GROUP sponzoruje. Preto im častokrát umožňujeme sa týchto podujatí zúčastniť, buď úplne bezplatne alebo za zvýhodnené ceny vstupného.